Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
B U S
Bredd - Utmanande - Seriösa

Årsmöte Varla IBK
2020-05-13 07:52
Datum: Måndag 8 juni 2020
Tid: kl. 19:00
Plats: Hanhalsgården

Ärendelista / Dagordning:
 
§ 21 Ärenden vid årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Verksamhetsberättelsen innehåller
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter, träningsavgifter och ersättningar.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) Tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) Tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
d) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
e) En revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) Beslut om val av ombud till Hallands IBF:s möten.
13. Övriga frågor: Träningstider höst - Serieindelning - Utbildningar o Ledarlicenser

Vi har stora lokalen med plats för 49 sittande med behörigt avstånd och vi bjuder på fika.

Välkomna!

//Roger

Nyhetsarkiv
Årsmöte Varla IBK2020-05-13 07:52
2020-02-07 09:05
Sportlovsinnebandy!2020-01-20 13:01
2019-02-12 11:00
VARLA STARTAR JAS-LAG2019-01-31 22:09
Varla Open 20182018-04-30 09:29
Ladies Open 20172017-09-03 21:39
Marknadsgruppen2017-08-21 18:12
Ladies Open 2016-09-252016-09-13 12:00
Glad midsommar!2016-06-24 09:00
Varla Open 20162016-04-17 10:00
Kom och fyll hallen!2016-04-02 12:30
Målvaktsträff2016-03-14 10:00
Varla Open 20162016-03-10 18:00
Kom och bekänn färg!2016-03-07 21:00
Målvaktsträff2016-01-14 18:00
Movembermatchen 2015-11-10 21:00
Innebandyhelg 2015-10-14 17:00
Vi söker just dig!2015-05-14 14:56
Varla Open 2015 - bilder2015-04-18 22:30
Träningstider i April2015-04-01 21:13
Varla söker folk!2015-03-12 15:10
Gothia Cup 20162015-02-24 15:15
#varlaibk2015-02-05 20:43
God Jul & Gott Nytt År2014-12-22 11:57
Gothia Cup 20152014-12-09 10:59
Varla IBK på Facebook2014-10-05 18:37
Synka kalender 2014-09-22 15:45
Årets förening!!!2014-06-18 13:29
 
Sponsorer
Stöd VARLA IBK
Gräsroten
Facebook
Instagram #varlaibk