Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Utbildningspolicy
• Vi i Varla IBK värdesätter mycket våra ledare och deras utbildning.
• Vi vill att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår.
• Vi vill att alla våra ledare skall gå en utbildning minst vartannat år.

Utbildningsplan för barn- och ungdomsledare
I enlighet med Hallands Innebandyförbund (HIBF) regelverk skall vid samtliga junior-, ungdomsmatcher och sammandrag administrerade av HIBF ”Ledare 1” på matchprotokollet inneha ett gällande ledarkort. 
Ledarkort erhålls genom att deltaga på GU-kväll som HIBF arrangerar.

Varla IBK:s målsättning är att alla nya ledare skall gå en första kurs redan på hösten sitt första tränarår, och gärna att någon eller några ur föräldragruppen följer med, så att det byggs bra ledargrupper kring våra lag.

Varla IBK:s riktlinjer är att ledare skall ha följande utbildningsnivå med avseende på idrottsledarutbildning:

GRÖN UTBILDNING, 6-9 år

Är du ledare för barn mellan 6-9 år så kan du välja följande utbildningar efter grundutbildningen: 
Innebandyspelaren
Tyngdpunkterna på kursen ligger på; gröna pusselbitar i träningen, att vara innebandyledare, mål med barnidrotten, kommunikation och upplägg.
Plattformen
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och barns utveckling. Arrangeras av SISU Idrottsutbildarna.

BLÅ UTBILDNING, 9-12 år

Är du ledare för barn mellan 9-12 år så kan du välja följande utbildningar efter grundutbildningen: 

Innebandyspelaren 1
Tyngdpunkterna på kursen ligger på; blå pusselbitar i träningen, innebandynsinlärningsmodell, målvakten, träningspassets upplägg och praktik.

Innebandyspelaren 2
Tyngdpunkterna fortsätter på kursen att ligga på; blå pusselbitar i träningen, innebandyns inlärningsmodell, målvakten, träningspassets upplägg och praktik.
Det bör gå minst 3 månader mellan Innebandyspelaren 1 innan man går Innebandyspelaren 2. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena

Plattformen
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och barns utveckling. Arrangeras av SISU Idrottsutbildarna.

GTU
Utbildningen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna och innehåller både teori och praktik med fokus på ungdomars utveckling och behov i förpubertets och pubertetsåldern. Utbildningstiden är på ca 15 timmar.

RÖD UTBILDNING, 12-16 år

Är du ledare för ungdomar mellan 12-16 år kan du välja följande utbildningar efter Grundutbildningen. Tyngdpunkterna på utbildningarna ligger på röda pusselbitar, utbildningsstrukturen, SIU-modelllen, Svenssonmodellen, människan, atleten och praktiska moment.

Människan 1 och 2
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och ungdomars mentala utveckling. Efter del 1 bör det gå minst 3 månader innan man går del 2. Deltagarna kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Atleten 1 och 2
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomarnas fysiska utveckling. Det bör gå minst 3 månader mellan del 1 och 2 och deltagarna kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Innebandyspelaren 1 och 2
Utbildningen inenhåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och och individuell taktik. Det bör gå 3 månader mellan del 1 och 2 och deltagaren kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Spelsystemet
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på lagrelaterad taktik. 

Målvakten
Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på målvaktens grunder. 


Utbildningsbehovet inom klubben skall inventeras under perioden januari - februari för utbildningar kommande säsong. Ansvarig är utbildningsansvarig och samtliga ledare. Utbildningsplanen presenteras för styrelsen och fastställs av densamma.


Utbildningar
För information av tillgängliga utbildningar vg Hallands innebandyförbund resp Göteborgs innebandyförbunds hemsida.
http://www.innebandy.se/sv/halland/Utbildning
http://www.gibf.se/

Rutin
Om du vill gå en kurs vänligen anmäl dig på resp. förbunds sida och maila bekräftelsen till kansli@varlaibk.nu  Klubben betalar för dessa utbildningar.


 
Sponsorer
Stöd VARLA IBK
Gräsroten
Facebook